Sociale Veiligheid

Stichting Bosavontuur vindt het belangrijk dat er wordt gewerkt binnen een sociaal veilige omgeving om alle leuke en uitdagende activiteiten te kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid betekent dat deelnemers, begeleiders en stafleden zich beschermd zijn en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag tijdens het kamp en de voorbereidingen. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Binnen vrijwel alle (vrijwillige) jeugdorganisaties worden deze zaken steeds belangrijker. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze organisatie vervult, te worden onderschreven. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan jeugdwerk met kinderen en jongeren, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden direct met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wordt getroffen om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, meelopen bij verschillende onderdelen om onze (nieuwe) vrijwilliger zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. (Aannamebeleid Stichting Bosavontuur)

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, is er een vertrouwenspersoon beschikbaar. Vertrouwenspersonen tijdens voorbereiding en kampweek:
Fimmy van Hiele
Debbie Eerkes
Een van beide personen is altijd bereikbaar via de EHBO-post op de stoep.